HISTORIE

Kasteel Mheer dateert in eerste aanleg uit de 14e eeuw, maar heeft nadien tal van uitbreidingen en veranderingen ondergaan. Het werd in verschillende fasen uitgebreid; van een L-vormige woonburcht groeide het uit tot een U-vormig complex met kelders en twee bouwlagen. De grote binnenplaats wordt omsloten door de kasteelhoeve en het eigenlijke kasteel, het woonhuis van de adellijke familie de Loë. Het kasteel is vanaf de 14e eeuw in erfopvolging geweest van de familie.

Copyright 2010 Campo Mere BV. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.